Read more: Konferencja,  Kazimierz Dolny 5-6 września 2016 r. INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

oraz

PAŃSTWOWY INSTYTUT  WETERYNARYJNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

Zapraszają na:

XXXIII  Konferencję Naukowo-Techniczną na temat:

MATERIAŁY, MIESZANKI I DODATKI PASZOWE – OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI

Miejsce  Konferencji (obrady i zakwaterowanie):  24-120 Kazimierz Dolny, „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Dom Pracy Twórczej”, ul. Małachowskiego 17, tel. +48/81 881 01 62, fax +48/81 881-01-65.

Termin Konferencji:   5-6 września 2016 r.

Biuro Konferencji: informacji udziela mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin,  tel. (81) 532-48-56, fax. (81) 532-48-56, 743-63-49, tel. kom. 502-023-206,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROGRAM KONFERENCJI

­­

Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji pt. „MATERIAŁY, MIESZANKI I DODATKI PASZOWE – OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ” w Kazimierzu n. Wisłą  w dniach 05-06.09.2016 r. proszone są o pilne zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do dnia 30.06.2016 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na druku na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 

Do Autorów

Prosimy również autorów referatów i doniesień, w tym doniesień posterowych, o przesyłanie streszczeń do materiałów konferencyjnych na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do 15.07.2016 r.
Streszczenia referatów o objętości do 3 stron, format A4, czcionka: Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1.
Streszczenia doniesień głoszonych o objętości do 2 stron, format A4, czcionka: Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1.
Bardzo proszę o umieszczenie najważniejszych pozycji literaturowych.
Postery będą opublikowane w materiałach konferencyjnych wydanych w „Paszach Przemysłowych” – jeden poster na jednej stronie PP. Prosimy o przygotowanie posterów w programie PowerPoint  w układzie pionowym, o wymiarach: szerokość 80 cm, wysokość 115 cm.  Wielkość czcionki  Times New Roman min 40 pkt. Bardzo proszę o umieszczenie najważniejszych pozycji literaturowych.
Postery w programie PowerPoint należy przesłać do dnia 15 lipca 2016 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Referaty i doniesienia będą opublikowane w postaci monografii pt. „Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz”. Autorzy zainteresowani publikacją rozdziału w monografii proszeni są o przygotowanie artykułów wymiarze ok. 9 stron tekstu w edytorze Word, Times New Roman, czcionka 12 pkt, odstęp 1,5 (0,5 arkusza wydawniczego). Artykuł powinien zawierać: pełny tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, streszczenie w j.polskim i  j. angielskim oraz słowa kluczowe  w j.polskim i  j. angielskim
Prosimy o przekazanie materiałów na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . do dnia 30 września 2016 r.

Read more: Konferencja,  Kazimierz Dolny 5-6 września 2016 r.

W dniach 27-28 kwietnia 2015 r. w Sandomierzu odbyła się XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ”, zorganizowana przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (IZPIB), Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie przy współpracy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego (PIWPIB) w Puławach.

Referaty i doniesienia z konferencji zostaną opublikowane w postaci monografii pt. OCENA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASZ (część I i część II). Autorzy zainteresowani publikacją rozdziału w monografii proszeni są o przygotowanie artykułów w wymiarze ok. 9 stron tekstu w edytorze Word, Times New Roman, czcionka 12 pkt, odstęp 1,5 (0,5 arkusza wydawniczego). Materiały do pierwszej części monografii należy przesłać do 31.05.2015 r., do drugiej części - do 31.08.2015 r.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do dalszej współpracy.

Fotoserwis

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz, Sandomierz 27-28.04.2015

INSTYTUT ZOOTECHNIKI  – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

oraz

PAŃSTWOWY INSTYTUT  WETERYNARYJNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  W PUŁAWACH

Zapraszają na:

XXXII Konferencję Naukowo-Techniczną

na temat  OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ

Miejsce  Konferencji (obrady, nocleg): Sandomierz, Zespół Dworski  Hotel Sarmata,  ul. Zawichojska 2

Termin Konferencji:  27-28 kwietnia 2015 r.


 

Program konferencji

Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji pt.  OCENA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASZ w Sandomierzu, Zespół Dworski  Hotel Sarmata,  ul. Zawichojska 2,  w dniach 27-28.04.2015 r. proszone są o pilne zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do dnia 14.03.2015 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na druku na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   lub faxem: 81 532-48-56/81 743-63-49.

 

Biuro Konferencji: informacji udziela mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin,  tel. (81) 532-48-56, fax. (81) 532-48-56, 743-63-49, tel. kom. 502-023-206; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Komitet  Organizacyjny

dr Waldemar Korol – przewodniczący; prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - współorganizator, dr inż. Grażyna

Bielecka, dr Jolanta Rubaj, dr inż. Sławomir Walczyński, inż. Zbigniew Osiński  mgr Marina Struzik - sekretarz

 

­Do Autorów referatów i doniesień

♦ Prosimy autorów referatów i doniesień o przesyłanie streszczeń do materiałów konferencyjnych na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    w terminie do 15.03.2015 r.

Streszczenia referatów o objętości do 3 stron, format A4, czcionka: Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1.

Streszczenia doniesień głoszonych o objętości do 2 stron, format A4, czcionka: Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1.

Prosimy o dołączenie tytułów w j.angielskim oraz słów kluczowych w j. polskim i angielskim.

 

♦ Postery będą opublikowane w materiałach konferencyjnych wydanych w „Paszach Przemysłowych” – jeden poster na jednej stronie PP. Prosimy o przygotowanie posterów w programie PowerPoint  w układzie pionowym, o wymiarach: szerokość 80 cm, wysokość 115 cm.  Wielkość czcionki  Times New Roman min 40 pkt.

Prosimy o dołączenie tytułów w j.angielskim.

Postery w programie PowerPoint należy przesłać do dnia 20 marca 2015 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Uwaga ! Postery będą prezentowane drogą elektroniczną i w materiałach konferencyjnych (Pasze Przemysłowe). W związku z powyższym nie ma potrzeby przygotowania doniesień posterowych w formie plakatów.


♦ Referaty i doniesienia będą opublikowane w postaci monografii pt. „Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz”. Autorzy zainteresowani publikacją rozdziału w monografii proszeni są o przygotowanie artykułów wymiarze ok. 9 stron tekstu w edytorze Word, Times New Roman, czcionka 12 pkt, odstęp 1,5 (0,5 arkusza wydawniczego).

Prosimy o dołączenie tytułów w j.angielskim oraz streszczeń i słów kluczowych w j. polskim i angielskim.

Materiały należy przekazać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . do dnia 25 kwietnia 2015 r.

 

Celem Konferencji o charakterze szkoleniowym jest przedstawienie pracownikom Zakładów Higieny Weterynaryjnej aktualnych zagadnień kontroli jakości pasz na potrzeby urzędowej kontroli pasz i kontroli wewnętrznej.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie, Państwowego Instytut Weterynaryjnego - PIB w Puławach i innych jednostek badawczych.

Rozważane zagadnienia dotyczyć będą problemów utrzymania jakości badań chemicznych i mikrobiologicznych pasz w aspekcie bezpieczeństwa oraz utrzymania wymaganej lub deklarowanej jakości pasz w aspekcie  bezpieczeństwa człowieka i zwierząt, z uwzględnieniem jakości produktów zwierzęcego pochodzenia.

Tezy:

1. Aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i jakości pasz

2. Kierunki zmian ustawodawstwa europejskiego w zakresie bezpieczeństwa paszowego (dioksyny, inne)

3. Substancje niepożądane i szkodliwe w paszach.

3. Zasada przejrzystości badań pasz

4. Wyniki porównań międzylaboratoryjnych

5. Homogeniczność dodatków paszowych i pasz leczniczych – metodyka badawcza i wyniki oceny pasz krajowych

6. Dopuszczalne tolerancje  składników pokarmowych  i dodatków paszowych – interpretacja wyników badania pasz zgodnie z rozporządzeniem KE nr 939/10

7. Krajowy plany urzędowej kontroli pasz – ocena zagrożeń  na potrzeby urzędowej kontroli pasz

8. Metody badania składników pokarmowych, dodatków paszowych i substancji  niepożądanych i szkodliwych – parametry walidacji metod i ich wykorzystanie do oceny i interpretacji wyników.

 

Read more: Konferencja, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Konferencja, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Konferencja, Sandomierz 27-28.04.2015

Read more: Konferencja, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Konferencja, Sandomierz 27-28.04.2015 Read more: Konferencja, Sandomierz 27-28.04.2015

 

 

 

 

More Articles...