INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY b_98_77_16777215_00_images_aktualnosci_logo_ziel.jpeg

KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

oraz

PAŃSTWOWY INSTYTUT  WETERYNARYJNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

Zapraszają na XXXIV Konferencję Naukowo-Techniczną

na temat: OCENA JAKOŚCI PASZ

Program konferencji

Wzór oświadczenia na potrzebę zwolnienia z podatku VAT ...

Miejsce  Konferencji: (obrady i zakwaterowanie):  24-150 Nałęczów, Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „ENERGETYK”, ul. Paderewskiego 10,  tel. +48 81 501 67 00 (09), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin Konferencji: 24-25 kwietnia 2017 r.

Biuro Konferencji: informacji udziela mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin,  tel. (81) 532-48-56, fax. (81) 532-48-56, 743-63-49, tel. kom. 502-023-206; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Komitet  Organizacyjny: dr Waldemar Korol – przewodniczący; prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek – v-ce przewodniczący, dr inż. Grażyna Bielecka, dr Jolanta Rubaj, dr inż. Sławomir Walczyński, dr Monika Przeniosło-Siwczyńska, mgr inż. Zbigniew Osiński, mgr Marina Struzik – sekretarz.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych zagadnień związanych oceną bezpieczeństwa i jakości pasz stosowanych w żywieniu zwierząt oraz aktualnymi zaleceniami w zakresie kontroli jakości. Zaprezentowane zostaną wyniki   monitorowania pasz w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach programów badawczych realizowanych w placówkach naukowych oraz aktualna ocena zagrożeń.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi jednostek badawczych, w tym pracownicy Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach.

Rozważane zagadnienia dotyczyły będą wybranych elementów oceny jakości, stwarzających w praktyce najwięcej problemów podczas kontroli i monitorowania pasz. Uwaga będzie zwrócona zwłaszcza na badanie pasz GM i interpretacje wyników badań, badania dodatków paszowych i ograniczenia metodyczne w tym zakresie.    Kontrola jakości to przede wszystkim sprawdzanie bezpieczeństwa paszy – te elementy będą uwzględnione w programie konferencji. Ocenione zostaną dodatki paszowe do ekologicznej produkcji zwierzęcej pod kątem możliwości ich wykorzystania, zwłaszcza w kontekście wzrastającej liczby dodatków wytwarzanych przy wykorzystaniu organizmów GM. Uwaga zostanie zwrócona także na nowe metody badania składników odżywczych, dodatków paszowych i substancji niepożądanych i szkodliwych, które mogą być stosowane w ocenia jakości pasz.  

Tezy:

1. Aktualne wymagania w zakresie wytwarzania i użytkowania pasz.

2. Kierunki zmian ustawodawstwa europejskiego w zakresie bezpieczeństwa i jakości  użytkowej pasz.

3. Substancje niepożądane i szkodliwe w paszach – kierunki zmian przepisów.

4. Metody badania składników odżywczych, dodatków paszowych i substancji  niepożądanych i szkodliwych – parametry walidacji metod i ich wykorzystanie do oceny i interpretacji wyników.

5. Ograniczania metod badania dodatków paszowych i ich wpływ na interpretację wyników badań związanych z kontrolą.

6. Wyniki badań porównawczych w zakresie oceny metod badań materiałów i dodatków paszowych.

7. Krajowy plan urzędowej kontroli pasz – zapewnienie bezpieczeństwa i jakości pasz oraz bezpieczeństwa produktów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia.

Materiały konferencyjne zostaną wydane w najbliższych Paszach Przemysłowych, w tym doniesienia posterowe.

 

b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_foto_1_cswenergetyk_a.jpeg b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_Konferencyjna_CSW_a.jpeg b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_Sala_4_02_a.jpeg
b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_Sala_4_01_a.jpeg b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_pijalnia.jpeg b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_pijalnia2.jpeg
b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_sanatorij.jpeg b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_jezioro.jpeg b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_basen.jpeg
b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_jezioro2.jpeg b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_kosciol.jpeg b_198_132_16777215_00_images_2017_konferencja_ulica.jpeg