Scientific and research activities

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie prowadzi prace naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, ukierunkowane na potrzeby państwowego nadzoru paszowego i producentów pasz, w szczególności w zakresie:

  • opracowania, weryfikacji i standaryzacji metod analizy pasz w zakresie  niepożądanych substancji pochodzenia roślinnego, substancji czynnych dodatków paszowych, dodatków technologicznych;

  • metod oceny procesów technologicznych w produkcji pasz (w przemyśle paszowym i utylizacyjnym);

  • chemicznej i biologicznej oceny materiałów paszowych, dodatków paszowych, uwzględniając ich użyteczność i bezpieczeństwo stosowania.

 

Aktualnie realizowane prace badawcze w ramach działalności statutowej:

- opracowanie metody oznaczania witaminy B1 i B2 w paszach,

- ocena jednorodności mieszanek paszowych,

- metody oznaczania arsenu i selenu w paszach metodą generowania wodorków HGAAS,

- walidacja metody oznaczania frakcji włókna w paszach,

- ocena ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych w produkcji pasz.