Training activities

Szkolenia inspektorów IW, pracowników laboratoriów ZHW,  producentów pasz w zakresie wdrażania ?prawa paszowego?, pobierania próbek, wdrażania nowych metod badania pasz.

 

Działalność biblioteczna

1. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych zakresu:

  • żywienie zwierząt
  • paszoznawstwo
  • technologia produkcji pasz
  • weterynaria
  • badanie pasz.

2. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie produkcji i użytkowania pasz.