Research service (analysis of feedingstuffs)

 Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie prowadzi badania pasz na potrzeby prowadzonych badań, nadzoru paszowego i podmiotów zewnętrznych w zakresie:

  • podstawowych składników pokarmowych (sucha masa, popiół surowy, tłuszcz surowy, włókno surowe (frakcje włókna), białko ogólne, skrobia, cukier)
  • aminokwasów (aminokwasy ogólne, siarkowe i tryptofan)
  • frakcji lipidowej (skład kwasów tłuszczowych, parametry oceny jakości tłuszczu)
  • składników mineralnych (chlorki, fosfor, wapń, magnez, sód, potas, żelazo, mangan, cynk, miedź, molibden, kobalt, selen, jod)
  • składników niepożądanych i szkodliwych pochodzenia roślinnego (aktywność antytrypsynowa, aktywność urazy, fityniany, pierwiastki i związki niepożądane, jak fluor, arsen, azotyny, kadm, ołów, rtęć)
  • identyfikacji substancji czynnych dodatków paszowych i białkowych materiałów paszowych oraz ich oznaczanie w premiksach i/lub paszach (witaminy: A, E, B1, B2  i kokcydiostatyki jonoforowe
  • parametrów oceny procesów przetwórstwa paszowego (stopień wymieszania, ocena skuteczności mieszarki, trwałość  granulatu).

 


Wykaz badań Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie

Wzór zlecenia

Lista metod KLP w zakresie elastycznym 2019

Wykaz metod  akredytowanych  stosowanych w Krajowym Laboratorium Pasz
w Lublinie - AB 856

Lista metod nie znajdujących się w zakresie akredytacji, poddanych walidacja
i spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02