Standardisation activity

W Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie, Krajowym Laboratorium Pasz w Lublinie  ma siedzibę Sekretariat, powołanego przez Polski Komitet Normalizacyjny,  Komitetu Technicznego Nr 40 ds. Pasz.
Przewodniczącym Komitetu Technicznego Nr 40 ds. Pasz jest dr Waldemar Korol a Sekretariat prowadzi mgr Bożena Nogalska.
Komitet Techniczny działa w oparciu o ustawę z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Komitet Techniczny Nr 40 ds. Pasz składa się z 16 osób. Tworzą go specjaliści delegowani przez organizacje i podmioty gospodarcze, szkoły wyższe, instytuty - zainteresowane tematem ?pasze? i delegaci Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Komitet realizuje cele normalizacji poprzez opracowywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. Po włączeniu PKN w styczniu 2004 roku  do CEN, Komitet współtworzy Normy Europejskie. Specjaliści Komitetu uczestniczą  w spotkaniach Komitetów CEN i ISO, które zajmują się paszami.


Adres Sekretariatu:

Sekretariat Komitetu Technicznego Nr 40 ds. Pasz

przy Instytucie Zootechniki ? Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie
Krajowym Laboratorium Pasz
20-079 Lublin, ul. Chmielna 2

Kontakt:
Przewodniczący:
dr Waldemar Korol
Tel./fax 081 743 63 49                                                                                   
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.