b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci_logo_ziel.jpeg INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

oraz

PAŃSTWOWY INSTYTUT  WETERYNARYJNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

Zapraszają na:

XXXIII  Konferencję Naukowo-Techniczną na temat:

MATERIAŁY, MIESZANKI I DODATKI PASZOWE – OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI

Miejsce  Konferencji (obrady i zakwaterowanie):  24-120 Kazimierz Dolny, „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Dom Pracy Twórczej”, ul. Małachowskiego 17, tel. +48/81 881 01 62, fax +48/81 881-01-65.

Termin Konferencji:   5-6 września 2016 r.

Biuro Konferencji: informacji udziela mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin,  tel. (81) 532-48-56, fax. (81) 532-48-56, 743-63-49, tel. kom. 502-023-206,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROGRAM KONFERENCJI

­­

Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji pt. „MATERIAŁY, MIESZANKI I DODATKI PASZOWE – OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ” w Kazimierzu n. Wisłą  w dniach 05-06.09.2016 r. proszone są o pilne zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do dnia 30.06.2016 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na druku na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 

Do Autorów

Prosimy również autorów referatów i doniesień, w tym doniesień posterowych, o przesyłanie streszczeń do materiałów konferencyjnych na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do 15.07.2016 r.
Streszczenia referatów o objętości do 3 stron, format A4, czcionka: Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1.
Streszczenia doniesień głoszonych o objętości do 2 stron, format A4, czcionka: Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1.
Bardzo proszę o umieszczenie najważniejszych pozycji literaturowych.
Postery będą opublikowane w materiałach konferencyjnych wydanych w „Paszach Przemysłowych” – jeden poster na jednej stronie PP. Prosimy o przygotowanie posterów w programie PowerPoint  w układzie pionowym, o wymiarach: szerokość 80 cm, wysokość 115 cm.  Wielkość czcionki  Times New Roman min 40 pkt. Bardzo proszę o umieszczenie najważniejszych pozycji literaturowych.
Postery w programie PowerPoint należy przesłać do dnia 15 lipca 2016 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Referaty i doniesienia będą opublikowane w postaci monografii pt. „Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz”. Autorzy zainteresowani publikacją rozdziału w monografii proszeni są o przygotowanie artykułów wymiarze ok. 9 stron tekstu w edytorze Word, Times New Roman, czcionka 12 pkt, odstęp 1,5 (0,5 arkusza wydawniczego). Artykuł powinien zawierać: pełny tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, streszczenie w j.polskim i  j. angielskim oraz słowa kluczowe  w j.polskim i  j. angielskim
Prosimy o przekazanie materiałów na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . do dnia 30 września 2016 r.