Szkolenie pracowników laboratoriów ZHW i innych laboratoriów

 

W dniach 19-20.11.2008 w KLP w Lublinie odbyło się szkolenie w zakresie metod badania jodu w paszach, witaminy B1 w paszach, kobaltu w mieszankach paszowych, wolnego gossypolu (metoda wg rozp. 152/2009), obliczania EM i szacowania niepewności na podstawie podejść praktycznych i interpretacja wyników badań pasz, badania homogeniczności.